ตรวจ สุขภาพ

ขั้นตอนการตรวจสุขภาพประจำปี

1. ลงทะเบียน

ผู้รับการตรวจสามารถลงทะเบียนได้อย่างรวดเร็วโดยการแจ้งชื่อ, รหัสพนักงาน หรือ Scan Barcode ก็ได้

2. ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูง ​

สถานีชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง ด้วยเครื่องชั่งวัดแบบอัตโนมัติ ทราบถึงค่าน้ำหนัก ส่วนสูง และ BMI พร้อมส่งผลเข้าระบบในทันที

3. วัดความดัน

สถานีตรวจวัดความดันด้วยเครื่องวัดความดันแบบอัตโนมัติ รวดเร็ว และมีความแม่นยำสูง

4. เจาะเลือด

สถานีเจาะเลือด เราเลือกใช้เข็มที่สะอาดปลอดภัย มีการประเมินเส้นเลือดก่อนทำการเจาะเลือดเพื่อเลือกใช้เข็มที่มีขนาดเหมาะกับเส้นเลือด และกระทำการโดยบุคลากรทางการแพทย์ผู้ชำนาญการ

5. พบแพทย์

ผู้รับการตรวจเข้าพบแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพและรับการประเมินโดยแพทย์

6. เก็บปัสสาวะ,อุจจาระ

ผู้รับการตรวจทำการเก็บตัวอย่างปัสสาวะในภาชนะ ปิดฝาให้แน่นหนา แล้ววางไว้ในจุดรับที่เป็นถาดหลุมป้องกันการตกหล่น

7. เอกซเรย์

ผู้รับการตรวจเข้ารับการ X-Ray ปอดที่รถ Mobile X-Ray ในจุดจอดตามที่บริษัทได้แจ้งไว้

8. ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

ลังจากพบแพทย์แล้วผู้รับการตรวจจะเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย ดังนี้ ทดสอบการได้ยิน, วัดสายตา, ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG, ตรวจสมรรถภาพปอด, ทดสอบแรงบีบมือ แรงเหยียดขา