ตรวจ สุขภาพ

PRE CHECK UP ก่อนตรวจสุขภาพ​

1. พักผ่อนให้เพียงพอ

ควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 6 ชั่วโมง ก่อนรับการตรวจสุขภาพ หากอดนอนจะทำให้ผลการตรวจผิดปกติ โดยเฉพาะความดันโลหิต การเต้นของหัวใจ อุณหภูมิของร่างการ อาจทำให้แพทย์ไม่สามารถประเมินได้ว่ามีความผิดปกติจริงหรือไม่

2. การตรวจระดับน้ำตาลในเลือด

การตรวจระดับน้ำตาลในเลือด ต้องงดน้ำหรืออาหารก่อนการเจาะเลือด 8 ชม. ส่วนการตรวจไขมันในเลือด (Cholesterol, Triglyceride, HDL, LDL) ควรงดน้ำหรืออาหาร 12 ชม.หากกระหายน้ำมากให้จิบน้ำเปล่าได้เพียงเล็กน้อย

3. งดดื่มแอลกอฮอล์

กรุณางดดื่มแอลกอฮอล์อย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนตรวจสุขภาพ เนื่องจากอาจมีผลต่อการตรวจบางอย่างควรแจ้งให้แพทย์หรือพยาบาลทราบก่อนตรวจ

4. สวมใส่เสื้อให้เหมาะสม

สวมใส่เสื้อที่สามารถพับแขนได้สะดวก เพื่อความสะดวกในการเจาะเลือด

5. สุภาพสตรี ควรสวมใส่กระโปรง

ถ้าต้องการตรวจภายใน (เฉพาะสุภาพสตรี) ควรสวมใส่กระโปรงและควรตรวจการก่อนและหลังมีประจำเดือน 7 วัน

6. นั่งพักก่อนวัดความดัน

ควรนั่งพักให้หายเหนื่อยก่อนตรวจวัดความดัน

7. หากมีรอบเดือนงดตรวจปัสสาวะ

สำหรับสุภาพสตรี ไม่ควรอยู่ในช่วงก่อนและหลังมีประจำเดือน 7 วัน หากมีประจำเดือนให้งดตรวจปัสสาวะเพราะเลือดจะปนเปื้อนในปัสสาวะ มีผลต่อการแปลผลการตรวจ

8. สงสัยว่าตั้งครรภ์ แจ้งเจ้าหน้าที่

กรณีสงสัยว่าตั้งครรภ์โปรดแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบเพื่องดตรวจเอกซเรย์