คลีนิคเทคนิคการแพทย์ ไลฟ์ ไดแอ็ก

ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2547 โดยกลุ่มนักเทคนิคการแพทย์ และนักธุรกิจทางการแพทย์ที่มีประสบการณ์ทำงานกว่า 10 ปี โดยมีความมุ่งหวังที่จะพัฒนางานด้านการตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์, ทางด้านห้องปฏิบัติการและงานด้านอาชีวเวชศาสตร์ เพื่อให้ประชาชนทั่วไป ตลอดจนพนักงานบริษัทต่างๆ มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง โดยคำนึงถึงผลการตรวจวิเคราะห์ที่ถูกต้องแม่นยำ และบริการที่รวดเร็ว ตรงต่อเวลาด้วยคุณภาพมาตรฐาน ปัจจุบัน คลีนิคเทคนิคการแพทย์ ไลฟ์ ไดแอ็ก เป็นศูนย์ตรวจสุขภาพในเครือ โรงพยาบาลศุขเวช

“เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของผู้รับบริการ”

บริการของเรา

  • ให้บริการตรวจสุขภาพประจำปีนอกสถานที่กับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน โดยมุ่งเน้นความถูกต้องและแม่นยำ
  • ให้บริการตรวจตามความเสี่ยง ด้านงานอาชีวะเวชศาสตร์
  • ให้คำแนะนำเกี่ยวกับปัญหาด้านสุขภาพและโรคเกิดจากการทำงาน
  • ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ
  • ให้การบริการจัดตั้งห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ภายในโรงพยาบาล
  • ให้บริการฉีดวัคซีน
  • ให้บริการตรวจตามความเสี่ยง ด้านงานอาชีวะเวชศาสตร

คุณภาพมาตรฐาน​

ตรวจสุขภาพ

คลีนิคเทคนิกการแพทย์ ไลฟ์ ไดแอ็ก จำกัด ได้ผ่านการรับรองคุณภาพ มาตราฐาน

ISO 15189 : 2012 DMSC (Clinical Laboratory)

ตรวจสุขาภาพ

QR Code

Appication บนมือถือ ทั้งระบบ IOS และ Android ด้วย Aptness Health

ตรวจสุขภาพ

Aptness Health

ช่องทางสำหรับเข้า Aptness Health บนสมาร์ทโฟน สามารถเข้าใช้งานได้ทั้ง ระบบ IOS และ Android

ตรวจสุขภาพ

หน้าจอหลัก

รายงานผลตรวจวิเคาระห์ทางห้องปฏิบัติการ, ผลตรวจอาชีวเวชศาสตร์ และผลตรวจพิเศษ ด้วยความระเอียดและแม่นยำ

ตรวขสุขภาพ

การรายงานผลตรวจ

หน้ารายงานผลตรวจ รายงานผลตรวตครบทุกรายการตรวจ อย่างระเอียด

ตรวจสุขภาพ

ข่าวสารประจำวัน

นอกจากการรายงานผลตรวตสุขภาพแล้ว Aptness Health ยังรายงานข่าวสารทั่วไป

เตรียมตัวก่อนเข้าตรวจสุขภาพ

1. พักผ่อนให้เพียงพอ​

ควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 6 ชั่วโมง ก่อนรับการตรวจสุขภาพ หากอดนอนจะทำให้ผลการตรวจผิดปกติ โดยเฉพาะความดันโลหิต การเต้นของหัวใจ อุณหภูมิของร่างการ อาจทำให้แพทย์ไม่สามารถประเมินได้ว่ามีความผิดปกติจริงหรือไม่

2. การตรวจระดับน้ำตาลในเลือด

การตรวจระดับน้ำตาลในเลือด ต้องงดน้ำหรืออาหารก่อนการเจาะเลือด 8 ชม. ส่วนการตรวจไขมันในเลือด (Cholesterol, Triglyceride, HDL, LDL) ควรงดน้ำหรืออาหาร 12 ชม.หากกระหายน้ำมากให้จิบน้ำเปล่าได้เพียงเล็กน้อย

3. งดดื่มแอลกอฮอล์

กรุณางดดื่มแอลกอฮอล์อย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนตรวจสุขภาพ เนื่องจากอาจมีผลต่อการตรวจบางอย่างควรแจ้งให้แพทย์หรือพยาบาลทราบก่อนตรวจ

4. สวมใส่เสื้อให้เหมาะสม

สวมใส่เสื้อที่สามารถพับแขนได้สะดวก เพื่อความสะดวกในการเจาะเลือด

5. สุภาพสตรี ควรสวมใส่กระโปรง

ถ้าต้องการตรวจภายใน (เฉพาะสุภาพสตรี) ควรสวมใส่กระโปรงและควรตรวจการก่อนและหลังมีประจำเดือน 7 วัน

6. นั่งพักก่อนวัดความดัน

ควรนั่งพักให้หายเหนื่อยก่อนตรวจวัดความดัน

7. หากมีรอบเดือนงดตรวจปัสสาวะ

สำหรับสุภาพสตรี ไม่ควรอยู่ในช่วงก่อนและหลังมีประจำเดือน 7 วัน หากมีประจำเดือนให้งดตรวจปัสสาวะเพราะเลือดจะปนเปื้อนในปัสสาวะ มีผลต่อการแปลผลการตรวจ

8. สงสัยว่าตั้งครรภ์ แจ้งเจ้าหน้าที่

กรณีสงสัยว่าตั้งครรภ์โปรดแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบเพื่องดตรวจเอกซเรย์

ข่าวสารเพื่อสังคม
กิจกรรม
อัพเดทยอดผู้ติดเชื้อ Covid-19