Home

บริการของเรา

งานอาชีวะเวชศาสตร์​

ให้บริการตรวจตามความเสี่ยง ด้านงานอาชีวะเวชศาสตร์

ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ

ให้การบริการ ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ

บริการด้านวัคซีน

ให้บริการฉีดวัคซีนนอกสถานที่ให้กับหน่วยงานเอกชน และภาครัฐต่างๆ

ศูนย์ตรวจสุขภาพไลฟ์ ไดแอ็ก ให้บริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ให้แก่ภาครัฐ และเอกชน โรงพยาบาลศุขเวชฯ รายงานผลตรวจสุขภาพด้วย Appication บนมือถือ ทั้งระบบ IOS และ Android ด้วย Aptness Health

QR Code สำหรับติดตั้ง Apness Health  ดูผลตรวจสุขภาพออนไลน์

QR Code

Appication บนมือถือ ทั้งระบบ IOS และ Android ด้วย Aptness Health

Aptness Health

ช่องทางสำหรับเข้า Aptness Health บนสมาร์ทโฟน สามารถเข้าใช้งานได้ทั้ง ระบบ IOS และ Android

หน้าจอหลัก

รายงานผลตรวจวิเคาระห์ทางห้องปฏิบัติการ, ผลตรวจอาชีวเวชศาสตร์ และผลตรวจพิเศษ ด้วยความระเอียดและแม่นยำ

การรายงานผลตรวจ

หน้ารายงานผลตรวจ รายงานผลตรวตครบทุกรายการตรวจ อย่างระเอียด

ข่าวสารประจำวัน

นอกจากการรายงานผลตรวตสุขภาพแล้ว Aptness Health ยังรายงานข่าวสารทั่วไป

เตรียมตัวก่อนเข้าตรวจสุขภาพ

1. พักผ่อนให้เพียงพอ​

ควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 6 ชั่วโมง ก่อนรับการตรวจสุขภาพ หากอดนอนจะทำให้ผลการตรวจผิดปกติ โดยเฉพาะความดันโลหิต การเต้นของหัวใจ อุณหภูมิของร่างการ อาจทำให้แพทย์ไม่สามารถประเมินได้ว่ามีความผิดปกติจริงหรือไม่

2. การตรวจระดับน้ำตาลในเลือด

การตรวจระดับน้ำตาลในเลือด ต้องงดน้ำหรืออาหารก่อนการเจาะเลือด 8 ชม. ส่วนการตรวจไขมันในเลือด (Cholesterol, Triglyceride, HDL, LDL) ควรงดน้ำหรืออาหาร 12 ชม.หากกระหายน้ำมากให้จิบน้ำเปล่าได้เพียงเล็กน้อย

3. งดดื่มแอลกอฮอล์

กรุณางดดื่มแอลกอฮอล์อย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนตรวจสุขภาพ เนื่องจากอาจมีผลต่อการตรวจบางอย่างควรแจ้งให้แพทย์หรือพยาบาลทราบก่อนตรวจ

4. สวมใส่เสื้อให้เหมาะสม

สวมใส่เสื้อที่สามารถพับแขนได้สะดวก เพื่อความสะดวกในการเจาะเลือด

5. สุภาพสตรี ควรสวมใส่กระโปรง

ถ้าต้องการตรวจภายใน (เฉพาะสุภาพสตรี) ควรสวมใส่กระโปรงและควรตรวจการก่อนและหลังมีประจำเดือน 7 วัน

6. นั่งพักก่อนวัดความดัน

ควรนั่งพักให้หายเหนื่อยก่อนตรวจวัดความดัน

7. หากมีรอบเดือนงดตรวจปัสสาวะ

สำหรับสุภาพสตรี ไม่ควรอยู่ในช่วงก่อนและหลังมีประจำเดือน 7 วัน หากมีประจำเดือนให้งดตรวจปัสสาวะเพราะเลือดจะปนเปื้อนในปัสสาวะ มีผลต่อการแปลผลการตรวจ

8. สงสัยว่าตั้งครรภ์ แจ้งเจ้าหน้าที่

กรณีสงสัยว่าตั้งครรภ์โปรดแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบเพื่องดตรวจเอกซเรย์

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี