โปรแกรมตรวจสุขภาพ

รายการตรวจสุขภาพ

 *สำหรับผู้ที่มีอายุ 30-40 ปี

 • Body Mass Index (คำนวนดัชนีมวลกายน้ำหมีนัก)
 • Blood Pressure/Pulse (วัดความดันโลหิต /ชีพจร)
 • Complete Blood Count (ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด)
 • Urine Analysis (ตรวจความสมบูรณ์ของปัสสาวะ)
 • Bun (ตรวจสมรรถภาพการทำงานของไต)
 • Creatinine (ตรวจสมรรถภาพการทำงานของไต)
 • SGPT (ตรวจสมรรถภาพการทำงานของตับ)
 • SGOT (ตรวจสมรรถภาพการทำงานของตับ)
 • ALP (ตรวจสมรรถภาพการทำงานของตับ)
 • Fasting Blood Sugar (ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด)
 • Cholesterol (ตรวจระดับไขมันในเลือด)
 • Trigyceride (ตรวจระดับไขมันในเลือด)
 • HDL (ตรวจระดับไขมันดีในเลือด)
 • LDL (ตรวจระดับไขมันไม่ดีในเลือด)
 • Uric Acid (ตรวจระดับกรดยูริคหรือเกาท์)
 • Calcium
 • AFP (ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ)
 • CEA (ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ใหญ่)
 • PSA (ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก)
 • CA 125 (ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งรังไข่)
 • CA 153 (ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งเต้านม)
 • B-HCG (ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก)
 • CA-199 (ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้เล็กและตับอ่อน)
 • T3,T4,TSH (ตรวจภาวะฮอร์โมนไทรอยด์)

P1 Basic

 สำหรับผู้ที่มีอายุ 30-45 ปี

P2 Standard

 สำหรับผู้ที่มีอายุ 45-60 ปี

P3 Silver

 สำหรับผู้ที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป

ตรวจสุขภาพ

หมายเหตุ : รายการตรวจสุขภาพเบื้องต้นสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม