โปรแกรมตรวจสุขภาพ

ศูนย์ตรวจสุขภาพ ไลฟ์ ไดแอ็ก บริการตรวจสุขภาพทั้งหน่วยรัฐบาล และเอกชน รวมถึงโรงงานอุตสาหกรรม โปรแกรมตรวจมีดังนี้

  1. โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี เหมาะสำหรับพนักงาน และบุคคลทั่วไป
  2. โปรแกรมตรวจสุขภาพ กลุ่มเสี่ยง เหมาะสำหรับพนักงาน โรงงานอุสาหกรรม
  3. โปรแกรมตรวจสุขภาพ หาสารบ่งชี้มะเร็ง

 

หมายเหตุ : รายการตรวจสุขภาพเบื้องต้นสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม