เกี่ยวกับเรา

ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2547 โดยกลุ่มนักเทคนิคการแพทย์ และนักธุรกิจทางการแพทย์ที่มีประสบการณ์ทำงานกว่า 10 ปี โดยมีความมุ่งหวังที่จะพัฒนางานด้านการตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์, ทางด้านห้องปฏิบัติการและงานด้านอาชีวเวชศาสตร์ เพื่อให้ประชาชนทั่วไป ตลอดจนพนักงานบริษัทต่างๆ มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง โดยคำนึงถึงผลการตรวจวิเคราะห์ที่ถูกต้องแม่นยำ และบริการที่รวดเร็ว ตรงต่อเวลาด้วยคุณภาพมาตรฐาน

“เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของผู้รับบริการ”

วิสัยทัศน์

บริษัท ไลฟ์ ไดแอ็ก จำกัด ได้ให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ กับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน รวมถึงประชาชนทั่วไป ได้แก่ โรงพยาบาล คลินิก โรงเรียน โรงงานอุตสาหกรรม และบริษัทต่างๆ โดยสามารถให้การบริการครอบคลุมทั่วประเทศ ในสถิติการให้บริการตรวจสุขภาพประจำปี เฉลี่ยไม่ต่ำกว่า  30,000 คนในแต่ละปี มีผลประกอบการมากกว่า  50 ล้านบาทของทุกปี