บริการ

การให้การบริการ 

  • ให้บริการตรวจสุขภาพประจำปีนอกสถานที่กับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน โดยมุ่งเน้นความถูกต้องและแม่นยำ

  • ให้บริการตรวจตามความเสี่ยง ด้านงานอาชีวะเวชศาสตร์

  • ให้คำแนะนำเกี่ยวกับปัญหาด้านสุขภาพ และโรคเกิดจากการทำงาน

  • ให้การบริการ ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ

  • ให้การบริการจัดตั้งห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ภายในโรงพยาบาล